Δείγμα κειμένου, στην πλήρη έκδοση μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε δικό σας κείμενο με επικόλληση. Για να μαρκάρετε μια λέξη κάντε διπλό κλικ πάνω της.

Ὁ καρκίνος τῆς σαρκός ἐπιθυμεῖ τοῦ ὀστρέου· ἀλλά δυσάλωτος ἡ ἄγρα αὐτῷ διά τήν περιβολήν τοῦ ὀστράκου γίνεται. Ἀρραγεῖ γάρ ἑρκίῳ τό ἁπαλόν τῆς σαρκός ἡ φύσις κατησφαλίσατο. Διό καί ὀστρακόδερμον προσείρηται. Καί ἐπειδή δύο κοιλότητες ἀκριβῶς ἀλλήλαις προσηρμοσμέναι τό ὄστρεον περιπτύσσονται, ἀναγκαίως ἄπρακτοί εἰσιν αἱ χηλαί τοῦ καρκίνου. Τί οὖν ποιεῖ; Ὅταν ἴδῃ ἐν ἀπηνέμοις χωρίοις μεθ' ἡδονῆς διαθαλπόμενον, καί πρός τήν ἀκτῖνα τοῦ ἡλίου τάς πτυχάς ἑαυτοῦ διαπλώσαντα, τότε δή λάθρα ψηφῖδα παρεμβαλών, διακωλύει τήν σύμπτυξιν ...

 • Ασκήσεις ▼
 • Πρόσθετα ▼
Λέξη 
      
      

Προτάσεις διόρθωσης:
Παρακαλώ περιμένετε όσο ο Πολυτονιστής εργάζεται σκληρά για να πολυτονίσει το κείμενο!
 • Αυτή η δοκιμαστική έκδοση του Πολυτονιστή - Ορθογράφου χρησιμοποιεί το λεξικό της αρχαίας και δουλεύει το πολύ με 10 λέξεις.
 • Γράψτε μονοτονικά ( ή βάλτε με copy-paste ) τις λέξεις ή την πρόταση που εσείς θέλετε και πατήστε το κουμπί Πολυτονισμός.
 • Οι λέξεις με μπλε χρώμα έχουν εναλλακτικές ορθογραφίες. Κάντε κλικ πάνω τους για να τις δείτε.
 • Οι λέξεις με κόκκινο χρώμα είναι λανθασμένες. Κάντε κλικ πάνω τους για να δείτε προτάσεις διόρθωσης.Επιλέξτε κατηγορία Επιλέξτε 'Ενότητας' εάν είναι γενική άσκηση ή άσκηση που δεν ανήκει ξεκάθαρα σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες
Σειρά εμφάνισης
Εκφώνηση

Αρχαιογνωσία

Σχεδιασμός - συγγραφή λεξικών: Γιώργος Μαλακός, Ξανθή Σκαρλάτου, Γαλάτεια Μπασέα, Ειρήνη Βλάχου
Προγραμματισμός: Νίκος Αραβαντινός, Κλέαρχος Μωραΐτης, Ανδρέας Τάσσος
Προγραμματισμός και σχεδιασμός web: Ανδρέας Τάσσος
Επιμέλεια ασκήσεων - συντακτικού: Κωνσταντίνα Τριανταφυλλίδου

Τα κείμενα, η συντακτική ανάλυση, η μετάφραση, ασκήσεις κτλ. της Θεματογραφίας είναι του Γιώργου Κατσή από τη Θεσσαλονίκη.

Η μετάφραση και το συντακτικό της Γ' γυμνασίου είναι του Μανόλη Μωραΐτη από τη Νέα Κίο Αργολίδας.
Οι ασκήσεις της Γ' γυμνασίου είναι του Βασίλη Λάμπρου.

 • Εάν η εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται ή βγάλει μήνυμα λάθους πατήστε το πλήκτρο F5 ( ανανέωση ).
 • Για να εκμεταλλευτείτε όλη την οθόνη και να μπείτε σε κατάσταση πλήρους οθόνης (ή για να βγείτε) πατήστε το πλήκτρο F11.
 • Μπορείτε να μεγαλώσετε ( ζουμ ) την εφαρμογή με "ctrl και +" και να τη μικρύνετε με "ctrl και -"

Ιστοσελίδα: www.lexigram.gr | e-mail: info@lexigram.gr | τηλέφωνα: +30 210 6458183

© περιεχομένου Lexigram
Για να λάβετε αυτόματα το κλειδί της τοπικής έκδοσης του λογισμικού θα χρησιμοποιήσετε τον σειριακό :


Είστε ο χρήστης :

Η Lexigram αναπτύσσει εκπαιδευτικό λογισμικό και ηλεκτρονικά λεξικά για τον σπουδαστή, τον εκπαιδευτικό και για όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και τα λεξικά μας απευθύνονται σε όλους τους μαθητές από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στους φοιτητές, και στους εκπαιδευτικούς, είτε δασκάλους του δημοτικού είτε καθηγητές γυμνασίου και λυκείου. Το κοινό χαρακτηριστικό που τα κάνει μοναδικά είναι ότι διαθέτουν πολλά και τεράστια λεξικά της νέας και της αρχαίας ελληνικής (κλιτικά, ορθογραφικά, ερμηνευτικά, συνωνύμων – αντιθέτων, ομορρίζων). Τα προγράμματα χρησιμοποιούν τα λεξικά έτσι ώστε:

 • Να έχετε απάντηση σε οποιαδήποτε γλωσσική απορία.
 • Να λύνετε με ευχάριστο και διαδραστικό (διαλογικό) τρόπο τις σχολικές ασκήσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη, αφού κάνοντας μόνο κλικ μπορείτε και εσείς να δημιουργείτε και να λύνετε άπειρες ασκήσεις γραμματικής, ομορρίζων και συντακτικού (συντακτικού μόνο για την αρχαία).
 • Να μάθετε τα δύσκολα κομμάτια της ελληνικής γλώσσας και να εξασκηθείτε μέσω ευχάριστων μορφωτικών παιχνιδιών
 • Να ακαλύπτετε γνωμικά, παροιμίες, φράσεις, αποφθέγματα
Τα λεξικά και τα προγράμματά μας είναι δωρεάν διαθέσιμα στο ίντερνετ. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε από οποιονδήποτε υπολογιστή (είτε με Windows, είτε Mac), κινητό smartphone ή ταμπλέτα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο όπου και εάν βρίσκεστε στον κόσμο!
Επιλέγετε μια λέξη του κειμένου με διπλό κλικ

Την πλήρη έκδοση την αποκτάτε ΔΩΡΕΑΝ πατώντας εδώ. Η πλήρης έκδοση κάνει και αυτόματο πολυτονισμό κειμένου.


Είστε ο χρήστης :
Σχολείο :
Τρέχον Τμήμα :

Τα τμήματά μουΜαθητές τμήματοςΑιτούμενοι μαθητές
Νέο Τμήμα

Διαθέσιμοι καθηγητέςΤμήματα επιλεγμένου καθηγητή


Θέλω η άσκηση να παίξει με:

Σωστές:
Λανθασμένες:
Ποσοστό:
Βαθμός:
Επιλέξτε τη λέξη


Παρακαλώ περιμένετε

Αυτή τη στιγμή αναβαθμίζουμε την εφαρμογή, παρακαλείστε να δοκιμάσετε λίγο αργότερα.