Λεξιδρόμιο - Λέξεις από ερμηνεύματα


Ξεκινήστε πατώντας το κουμπί: Έναρξη
Το Λεξιδρόμιο είναι ένα παιχνίδι με το οποίο ελέγχετε και εμπλουτίζετε τις γνώσεις σας. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δίνει ένα ερμήνευμα και πρέπει να βρούμε τη λέξη.

Στο τέλος του παιχνιδιού έρχονται οι σωστές απαντήσεις μαζί με τα συνώνυμα, ρητά, ομόρριζα κ.ά. Το Λεξιδρόμιο χρησιμοποιεί τα λεξικά των εκπαιδευτικών μας λογισμικών της νέας και της αρχαίας καθώς και το Εννοιόλεξο.

Οι κορυφαίοι 20 παίχτες αναρτώνται σε τιμητικό κατάλογο.


Συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία σας, για να αναρτηθείτε στον κατάλογο με τους είκοσι καλύτερους

Ονοματεπώνυμο
E-mail

Απαντήσεις

Αυτή τη στιγμή αναβαθμίζουμε την εφαρμογή, παρακαλείστε να δοκιμάσετε λίγο αργότερα.