Λεξιδρόμιο - Παροιμίες, Παροιμιακές εκφράσεις


Ξεκινήστε πατώντας το κουμπί: Έναρξη
Το Λεξιδρόμιο είναι ένα παιχνίδι με το οποίο ελέγχετε και εμπλουτίζετε τις γνώσεις σας. Στη συγκεκριμένη κατηγορία πρέπει να βρούμε την παροιμία ή παροιμιακή έκφραση της νέας ελληνικής που μας δίνεται.

Στο τέλος του παιχνιδιού έρχονται οι σωστές απαντήσεις μαζί με τα συνώνυμα, ρητά, ομόρριζα κ.ά. Το Λεξιδρόμιο χρησιμοποιεί τα λεξικά των εκπαιδευτικών μας λογισμικών της νέας και της αρχαίας καθώς και το Εννοιόλεξο.

Οι κορυφαίοι 20 παίχτες αναρτώνται σε τιμητικό κατάλογο.


Συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία σας, για να αναρτηθείτε στον κατάλογο με τους είκοσι καλύτερους

Ονοματεπώνυμο
E-mail

Απαντήσεις

Αυτή τη στιγμή αναβαθμίζουμε την εφαρμογή, παρακαλείστε να δοκιμάσετε λίγο αργότερα.