Ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά, ουδέ εγκαταλίψω τον παραστάτην ότω αν στοιχήσω, αμυνώ δε και υπέρ ιερών και υπέρ οσίων και μόνος και μετά πολλών· την πατρίδα δε ουκ ελάττω παραδώσω, πλείω δε και αρείω όσης αν παραδέξωμαι. Και ευηκοήσω των αεί κραινόντων, και τοις θεσμοίς τοις ιδρυμένοις πείσομαι και όσους αν άλλους το πλήθος ιδρύσηται ομοφρόνως ∙ και αν τις αναιρή τους θεσμούς ή μη πείθηται, ουκ επιτρέψω, αμυνώ δε και μόνος και μετά πάντων.
Προτάσεις διόρθωσης:


Παρακαλώ περιμένετε όσο ο Πολυτονιστής εργάζεται σκληρά για να πολυτονίσει το κείμενο!
© περιεχομένου Lexigram

Επιλέξτε λεξικό


Χρήση βαρείας

Πατήστε το κουμπί Πολυτονισμός για να δείτε τον πολυτονιστή σε δράση.

Αυτή η δοκιμαστική έκδοση πολυτονίζει ΜΟΝΟ το κείμενο που βλέπετε.

Αυτή τη στιγμή αναβαθμίζουμε την εφαρμογή, παρακαλείστε να δοκιμάσετε λίγο αργότερα.